Servis računala O L E G O N

  • servis laptopa zagreb
  • servis računala zagreb

R.Br. Opis Usluge kol. jed.
mj
.
Cijena
( euro)
  1. 
Montaža računala 1 sat 20,00  
  2. 
Dijagnostika kvara računala* 1 sat bespl.  
  3. 
Sitniji popravci kada je moguće kvar otkloniti odmah i bez potrebe za ostavljanjem računala u servisu 1 sat 20,00  
  4. 
Instalacija licenciranog software-a (Operativni sustavi, Windows / Linux ), uključeno podeavanje drivera. 2 sat 40,00 
 5. 
Instalacija licenciranog software-a, programa (Office, Anti Virus, itd.) 1 sat 20,00  
 6. 
Detektiranje i uklanjanje VIRUSA s računala + AV software 1 sat 20,00   
  7. 
Preventivno odrľavanje računala (čišćenje, testiranje) - pc servis 1 sat 20,00  
  8. 
Podeąavanje BIOS-a računala 0.5 sat 10,00  
  9. 
Testiranje ispravnosti informatičkih komponenata (svaka komponenta posebno) 0.5 sat 10,00  
  10. 
Instalacija ili zamjena tvrdog diska (HDD) bez reinstalacije programa 0.5 sat 10,00   
11. 
Instalacija ili zamjena CD-ROM-a, DVD-a ili Snimača 0.5 sat 10,00  
12. 
Ispitivanje neispravnosti u radu ADSL-a , konfiguracija router-a , bežičnog rada itd. 1 sat  10,00 
13. 
Instalacija i konfiguracija aplikacija 1 sat  10,00 
  14. 
Popravak lcd monitora, Plazma ili Lcd televizora -/- -/- Na upit 
15. 
Dolazak kod stranke   kom 10,00  
16. 
Detektiranje neispravnosti u radu računalnih mreža i otklanjanje istih -/- -/- Na upit 
17. 
Dogradnja računala, ispitivanje, instalacija pratećeg software-a 1 sat 20,00  
18. 
Izmjena hladnjaka na procesoru , napajanju, matičnoj, grafičkoj ( zbog neispravnosti ili prebučnog rada ) - cijena coolera + posao   kom Na upit  
19. 
Popravak sustava napajanja, utikač ili utičnica na laptopu -/-  -/- Na upit  
20. 
Poduka iz informatike, slaganje računala, instalacije, umrežavanje ...  1 sat 20,00 
21. 
Spašavanje podataka (RECOVERY)   -/- Na upit 
22. 
Izrada AUTORECOVERY medija -/- -/- 80,00  
23. 
Popravak servis laptopa svih proizvođača -/- -/-
Na upit 
24.
Izrada kablova za mrežu i telefon -/- -/-
Na upit
25.
Projektiranje informatičkih sustava, kabliranje, instalacija mreľnih utičnica , konfiguracija računalne mreže -/- -/- Na upit 
26.
Servis i održavanje printera -/- -/- Na upit 
27.
Instalacije i konfiguracije Client - Server okoline ( Microsoft, Linux ) -/- -/- Na upit
28.
Konzultantske usluge , Backup Solution itd. -/- -/- Na upit
29.
Izrada web stranica po naruđbi, internet - intranet aplikacije - php, mysql, java, apashe aplikacije -/- -/- Na upit 
30.
Projektiranje i izgradnja video nadzora.. -/- -/- Na upit 
Usluge servisiranja IT sustava      
1.
Popravak računala Zagreb     Na upit
2.
Sevis računala Zagreb     Na upit
3.
Sevis laptopa Zagreb     Na upit
4.
Popravak AV uređaja     Na upit